Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

50 % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

Eдинственото у нас специализирано списание Ваш консултант по всички въпроси свързани с използването на европейските средства.

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

---------------------------------

Национален златен приз „Човешки ресурси"
alt

Присъжда се от фондация „Човешките ресурси в България и евроинтеграцията”, Национално сдружение на организациите за социални услуги и списание „Човешки ресурси” на тези, които в сферата на своята професионална дейност имат най-голям принос за непрекъснатото професионално усъвършенстване и ефективното управление на човешкия потенциал, за внедрените иновации в тази област и за подобряване качеството и производителността на труда в звената и институциите, които ръководят.

Целта на наградите е да се утвърди разбирането, че хората са най-ценният капитал,  да се насърчат добрите  практики в сферата на управлението и развитието на човешките ресурси.

Всеки мениджър може да кандидатства в съответната категория или да номинира свой  колега.

Официалната церемония по връчване на Национален златен приз „Човешки ресурси 2016” ще се проведе на 18 януари 2017 г.,  Съюз на архитектите, зала 1, гр. София, ул. „Кракра“ 11 от 18:30 ч.
Вие можете да изпратите своята кандидатура или да номинирате ръководител, който считате, че заслужава да получи приз в някоя от по-долу изброените категории. За целта следва да мотивирате предложението си по посочените критерии за избраната от Вас категория и да ни го изпратите на имейл  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  или като попълните формата за номинация .

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ПРИ ПРИСЪЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“

Мениджър на компания
1. Постигане на високи икономически показатели при устойчиво развитие на компанията.
2. Прилагане на системен подход и съвременни критерии и методики за мотивиране на персонала и приобщаването му за реализация стратегията и политиките на компанията.
3. Успешна и отворена корпоративна социална политика към служителите на компанията.
4. Разкриване на нови работни места.
5. Трайни и успешни комуникации с местната власт и външни партньори.
6. Съпричастност към благотворителни мероприятия в помощ на хора със специфични потребности.

Мениджър Човешки ресурси
1. Активност и личен принос в разработване и прилагане на иновативни  системи и технологии в управление персонала на компанията.
2. Изграждане на професионален, мотивиран екип за работа в управлението в на човешките ресурси в компанията.
3. Утвърждаване на  звеното по управление на ЧР като водещо в структурата на компанията.
4. Инициативен двигател и реализатор на социалната политика в компанията.
5. Транслатор на водещи практики от наши и чуждестранни фирми.
6. Респект към вътрешни и външни контрагенти.

Млад мениджър ЧР
1. Стремеж към непрекъснато професионално усъвършенстване.
2. Проявяване на инициативност и поемане на отговорност в изпълнение на професионалните си задължения.
3. Създаване на взаимоотношения в екипа на сътрудничество, взаимопомощ и организираност в постигането на общи цели.
4. Активност в изучаване и прилагане на водещи практики по управление на ЧР.
5. Участие в национални и международни форуми, в кръгли маси и семинари за професионално усъвършенстване.
6. Инициативи и отговорност при провеждане на корпоративната политика на компанията.

Кмет на голяма община
1. Подкрепа и утвърждаване на иновативни методи и технологии в работата със служителите.
2. Подкрепа, организационна и финансова помощ но образователните институции в кметството.
3. Създаване на атмосфера на инициативност и отговорност но ръководители на организации общината.
4. Инициативност и конкретни практики за заетост на населението в общината, за разкриване на нови работни места.
5. Създаване на професионален екип от експерти по усвояване на средствата по оперативните програми.
6. Нетърпимост и борба с проявите на корупционни практики.

Кмет на малка община
1. Персонални контакти със служителите на общината с цел мотивиране и грижа за професионално усъвършенстване.
2. Пряко участие в работата, подкрепа на звената за образование.
3. Стимули за привличане на инвестиции в общината.
4. Създаване на атмосфера за активен културен и социален живот в общината.
5. Активност с местни бизнесмени и административни йерархии за разкриване на нови работни места.
6. Непримиримост към прояви на корупционни практики.

За цялостен научен принос към мениджмънта на ЧР
1. Учен със значителен принос и активност при внедряване на иновативни системи за мениджмънт на ЧР.
2. Създател на школа от млади учени и експерти в практиката. Популярен и цитиран сред учените в страната и чужбина.
3. Значими фундаментални и приложни публикации с научен принос по проблемите на ЧР.
4. Носител на национални и международни призове и награди за постижения в мениджмънта на ЧР.
5. Оказване методическа помощ но експерти от социалната практика.
6. Активност към проблемите на общественото, икономическо и социално развитие на страната.

Директор на социална организация – дом защитено жилище, дневен център, помощно училище и др.
1 Създаване на социално психологически условия, на атмосфера на взаимност и подкрепа и добронамереност сред възпитаниците на организацията.
2. Организиране на образователни програми, на музикални, театрални, танцови, спортни и т.н. състави.
3. Подготовка на питомниците за участие в национални и международни фестивали за деца със специфични потребности.
4. Активност за усвояване на занимания и занаяти подходящи за дадената категория възпитаници.
5. Работа с персонала на организацията, активност за непрекъснато усъвършенстване на персонала, за възпитаване на съпричастност в работата за реализиране на целите, поставени пред организацията.
6. Използване на система от морални стимули, като признание за активността на служители и възпитаници.

Директор на дом за възрастни
1. Работа с персонала на дома която довежда до социална отговорност и съпричастност при обгрижване на домуващите.
2. Прилагане на иновативни системи и форми, за непрекъснато професионално усъвършенстване на персонала на дома.
3 Разработване и прилагане на краткосрочни и дългосрочни програми с подходящи форми за здравна просвета и мероприятия по лични професионални интереси.
4. Поддържане на рационални връзки с държавните и общински служби с цел създаване на условия за оптимална работа на дома.
5. Инициативност за привличане на неправителствени и бизнес организации, на отделни личности за мисията на дома.
6. Активност за създаване на условия, атмосфера и програмирани мероприятия, за доброто настроение и бодро самочувствие в домуващите.

Мениджър на балнео и спа хотел
1. Осигуряване на екип от ерудирани медицински специалисти за извършване на резултатни балнео-лечебни и спа процедури.
2. Организиране на мероприятия за здравна просвета, за създаване на чувство на вяра, че ще се подобри здравословното им състояние. 
3. Реализиране на програми за непрекъснато професионално усъвършенстване на персонала – специализиран и административен на балнео хотела.
4. Използване на  системи и подходи за мотивиране и активност на персонала за утвърждаване доброто име на балнео лечебния хотел.
5. Изграждане на мрежа от международни контакти з привличане на гости от чужбина с осигуряване на целогодишна заетост.
6. Участие в мероприятия за рекламиране на България като балнео и спа престижна дестинация.

Мениджър на ваканционна хотелска верига
1. Изграждане на екипи от мениджърски и изпълнителски персонал за управление на хотелите и посрещане гостите на хотела.
2. Приложение на система за работа с персонала, мотивираща активност и професионализъм за постигане целите на веригата хотели.
3. Реализиране на система от мероприятия за непрекъснато професионално усъвършенстване на персонала.
4. Прилагане на системи за обратна информация от гостите на хотела за удовлетвореността и проблеми при пребиваването им.
5. Разработване на програма от мероприятия за задържане на персонала.
6. Използване на бонусна система за стимулиране високо равнище на обслужване гостите на хотела.

 Очакваме вашите предложения!

Моля, попълнете формата и ни я изпратете. Може да прикачите файл и с по-обширна обосновка за конкретната номинация.
Номинациите ще бъдат разгледани от компетентно жури.