Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 

Впечатляващ % комисионна!
Повече подробности - тук.

 

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

Списание „Човешки ресурси”

на 25 години!

Брой 3/2017


 Брой 2/2017

  Брой 10/2016    Брой 1/2017

  
  Брой 8/2016    Брой 9/2016

   
  Брой 6/2016       Брой 7/2016

   
 Брой 3-4/2016      Брой 5/2016


Брой 2/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013 

БРОЙ 3/2017

СЕБЕРЕАЛИЗАЦИЯ
КАК ДА ОЦЕЛЕЕМ ВЪВ ВРЕМЕ НА ПРОМЯНА. NETWORKING


Таня Илиева, консултант

Нетуъркингът или работата в мрежа днес е синоним на общуване. Това е умението да се свързваме с другите. Нетуъркингът предполага да помагаме на хората да решат техните проблеми или да сбъднат техните мечти като ги свързваме с други хора, които биха им оказали съдействие. Работата в мрежа днес е и форма на бизнес. Известно е простото правило, че ако изграждаме добри контакти ще имаме добър бизнес.
Няма жител на планетата, който поне да не е чувал за нетуъркинг под формата на мултилевъл маркетинга (МЛМ). Над четири милиарда души годишно ползват продукти на мрежовите продажби. Затова МЛМ търговията в последните 10 години заема цели 16% от световния паричен оборот. Работата в мрежа с ясни и прозрачни правила, с взаимопомощ и екипни действия води до изумителни резултати не само в производството и продажбите, но и в общуването между хората. МЛМ се гради на доверие в качеството и е синоним на новата вълна в човешките взаимоотношения.
Ние живеем във време на постоянни промени. Границите на света непрекъснато се прекрояват. Хората пътуват навсякъде, срещат се древни и модерни култури, с дни разширяваме своето понятие за свят. Довчерашните преуспяващи продавачи на VHS касети отдавна се преориентираха към други професии. Бизнесът с плочи, магнетофонни ролки, любителски кинокамери, аудиокасети и DVD плейъри днес просто не съществува. В най-скоро време в историята ще попаднат компактдисковете, книжните издания и домашните телефонни постове. Великият китайски мислител Лао Дзъ преди повече от 25 века споделя, че „няма нищо по-постоянно в света от това, че той непрекъснато се променя“.
...

ХЕДХЪНТИНГ
ПОДБОРЪТ КАТО ИЗБОР


Марияна Боянова, управител на “Нови Глобал България”

Подборът на управленски кадри е комплексен процес, който в своята същност се различава съществено от търсенето на специалисти или неквалифицирани работници. Първоначалното селектиране на подходящите кандидати, използваният подход, начинът на представяне на информацията за професионалната възможност и провеждането на срещите с тях са изключително специфични стъпки, които само опитният “рекрутър” може да овладее и манипулира в добрия смисъл на думата. Качественият процес по наемане на управленски кадър не означава просто подбиране на хора, отчитайки всички нюанси на тази дума, а означава избор – такъв, който равноправно е взет и от бъдещия служител, и от потенциалния му работодател.
Първоначален контакт.
LinkedIn е най-често използваното средство за осъществяване на контакт с потенциален кандидат. Почти на тепсия се описва опитът му, работодателите, препоръките и контактите. Може би изненадващо за някои, но свързването с неактивно търсещи работа професионалисти е всъщност е позитив за работодателя. Когато даден служител се замисли за смяна на работата веднъж, крачката между родилата се идея в главата му и подаването на молба за напускане е много малка. В същото време, обаче, този човек не е активно участващ в интервюта за работа, не очаква други предложения и поне за определено време и изцяло наличен за конкретно представения работодател. „Рекрутърът“ и компанията трябва да се възползва от този момент бързо и пълноценно, преди друг  да е „откраднал“ професионалиста.
...

КАРИЕРА
МЛАДИТЕ ТЪРСЯТ ЛЕТЯЩ СТАРТ, ПРИЗНАНИЕ, СТАНДАРТ


Светослава Стоянова, мениджър връзки с обществеността, маркетинг и продажби в ДАБ

Форумът „Професиите на бъдещето“ се проведе на 29 март  в София тех парк в столицата. С вълнение споделям, че това е едно от най-значимите събития за кариерно ориентиране в България.
През 2017 г. фокусът му попадна върху финансово-счетоводната сфера. Включиха се 400 ученици във втори гимназиален етап и студенти в първите си години на обучение. Форумът се организира от JA България – водеща неправителствена организация в насърчаване на предприемчивостта, изграждане на умения за работа и обучение по финансова грамотност, която успешно осъществява връзката между образованието и бизнеса. Тази година в рамките на форума се фокусирахме в професиите от финансово счетоводната и финансово-технологичната индустрия.  Фокус върху финансите като цяло, защото през последните една-две години много се постарахме да засилим този акцент в програмите на JA България. Проведохме представително проучване съвместно с Организацията за икономическо развитие и сътрудничество (ОИСР), за да проверим какво е нивото на финансовата грамотност на учениците от всички етапи на образователния процес.
...

СТАРТ В КАРИЕРАТА

От този брой откриваме новата си рубрика „Старт в кариерата“. Списанието отваря своите страници за публикации, в които да се сподели опита на общините и фирмите по реализиране на младите хора: 1. Включване на трудовия пазар; 2. Икономическа независимост; 3. Професионално развитие и успешна кариера.
Очакваме вашите материали с които да дадем общ принос за задържане на младото поколение да израства и се развива на родна земя и завръщане на хилядите млади специалисти. Да отдадат знания и професионализъм на родната им България.

ВКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА НА ТРУДОВИЯ ПАЗАР

Стоян Парашкевов, Директор д-я „АПИОУПЕВ“ община Свищов

От 2004 година насам Община Свищов активно реализира програмата „Старт в кариерата“. Как Вие я оценявате и има ли идея тя да се реализира отново и през 2017 година?
Да, така е. От стартирането на програмата всяка година Община Свищов заявява своето участие в нея. Това е една отлична възможност младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият професионално. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда и нямат трудов опит по придобитата специалност. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Именно  тази програма е една чудесна алтернатива за публичната администрация, като чрез наемане на млади и амбициозни служители се постигa гъвкава комбинация от знания, умения и опит.
Със заповед на Министъра на труда и социалната политика от 21 октомври 2016 година стартира програма „Старт на кариерата” за заетост през 2017 година.
В момента тече процедура по подбора на младежите за 3 работни места в администрацията на Община Свищов. Кандидатите са 21, допуснати са 20, на интервюто се явиха – 19 младежи.
...

ДЕМОГРАФСКА КАТАСТРОФА 2017
СТРАНАТА НИ ЗАСЛУЖАВА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ

Доц. Геновева  Михова, председател на Център за демографски изследвания и обучение

Колкото по-дълбока е демографската криза, в каквато е изпаднала България, толкова по-високи са изискванията към политиката за населението. Съвременната ситуация в развитието му налага да си зададем въпроса:
Какво не достига в подходите и мерките за въздействие върху демографското възпроизводство на страната и какво следва да се предприеме, за да постигнем по-добра насока и баланс в естественото развитие на демографските процеси и структури. От радикална промяна се нуждаят преди всичко подходите към демогафския проблем, между които се открояват следните проблеми.За постигане на позитивни промени в демографското развитие, България се нуждае от национално съгласие и приоритети в отношението към нейното демографско настояще и бъдеще. Това предполага да се надрастнат политическите страсти и противопоставяния, етническите и религиозните различия и името на тази национална кауза. Този мащабен проблем предполага обединените усилия  и споделената отговорност на държавата, на гражданското общество, на стопанските организации, за които възпроизводството на населението е източник на човешки и трудови ресурси. Достатъчно тежък данък платихме на неолибералните виждания, съгласно които държавата се оттегли от стимулирането на репродуктивното поведение и стовари тази грижа основно на семейството и то в условия на масово обедняване, нарушена заетост и намаляваща социална защита и сигурност.
...