Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 
50 % комисионна!
Повече подробности - тук.

---------------------------------

---------------------------------

Eдинственото у нас специализирано списание Ваш консултант по всички въпроси свързани с използването на европейските средства.

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

---------------------------------

Списание „Човешки ресурси”

 

Повече подробности, пълна програма и заявка за участие ще намерите ТУК.

Брой 4/2016


Брой 2-3/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013
 

БРОЙ 4/2016

ЛИДЕРИ И ЛИДЕРСТВО


Проф. дфн., д-р ист. Нако Стефанов

Лидерството е част от управлението, но да си ръководител не означава непременно, че си лидер. Според някои изследователи “лидерството е умението да убеждаваш другите да се стремят към определената цел ентусиазирано. То е този човешки фактор, който свързва групата и я мотивира. Управленските дейности като планиране, организация и вземане на решение са спящи пашкули, докато лидерът не възбуди в тях силата на мотивацията на хората и не ги поведе към осъществяване на целите”. Подобен възглед развива и известният теоретик на мениджмънта Питър Дръкър. Той казва, че “лидерството е способността да се вдигне човешкото виждане на равнището на по-широк кръгозор, да се изведе ефективността на човешката дейност на равнището на по-високи стандарти, а също способността да се формира личност, излизайки зад обикновените ограничаващи я рамки“.
Важна характеристика при дефинирането на лидерството е процесът, при който една личност оказва влияние върху останалите.
...

ИЗГРАЖДАНЕТО НА SMART ЛИДЕРИ
Основно предизвикателство пред българския образователен модел

Доц. д-р Миглена Темелкова, ръководител на Центъра за учебно-тренировъчни фирми във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”

Ускорената управленска, производствена и технологична трансформация на икономическите субекти, както и обусловените вече в социално-икономически аспект тенденции от настъпващата Четвърта индустриална революция водят до концептуално нова парадигма за лидерството, проявявано в организациите. Така във тях се имплементира нов тип лидерство – SMART лидерство, което може да се дефинира като:
- специфично идентифициращо се във вътрешната и външната организационна среда;
- измеримо съобразно определени вектори, които доскоро се приемаше, че са два, но все по-често в специализираната литература се говори за три факторни модели на лидерството;
- съгласувано със стратегическите организационни ориентири;
- реалистично отразяващо промените и предизвикателствата на средата;
- времево лимитирано от глобалната икономическа, социална, технологична, иновационна динамика, която е съпроводена от свръх надпревара за ресурси и свръх конкуренция.
На фона на тези обстоятелства и предизвикателства, определяни от глобалната макросреда, като едно от основните предизвикателства пред българския образователен модел е намирането на онази ефективна методика за изграждане на лидерите на бъдещето, или така наречените SMART лидери, която ще позволи те да се идентифицират във вътрешната и външната среда със стратегическите организационни ориентири.
...

ЛИДЕРИТЕ В ЧЕТВЪРТАТА ИНДУСТРИАЛНА РЕВОЛЮЦИЯ


Огнян Траянов, Председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН, собственик и изпълнителен директор на софтуерната компания ТехноЛогика

Когато разглеждаме въпроса за лидерството, се фокусираме върху няколко основни характeристики. Какъв е съвременният профил на лидера? На първо място лидерът е визионер, той има някаква визия, поставя някаква цел, кауза, която в очите на неговите последователи е част от един по-добър свят. Успява да ги увлече или да ги води активно през целия път напред, предпазвайки ги от заплахите, взимайки решения в трудни моменти. Той има качествата да проявява креативност, но също така и разпознава способностите и помага на последователите да разширят представата за себе си. Помага им да вдигнат границите на очакванията си и да постигнат нещо повече от това, което самите те са предполагали.
Кои са характерните качества на лидера?
Първото нещо, което казваме, когато говорим за лидер, е, че той има последователи. Това означава, че те са се доверили да ги води по пътя, говорим за сериозно доверие към него. Често се казва, че лидерите са дилъри на надежди, аз бих добавил - лидерите печелят доверието. Без него ако един лидер върви напред, значи само се разхожда.
...

АМЕРИКАНСКИ УНИВЕРСИТЕТ В БЪЛГАРИЯ – ИНКУБАТОР НА БЪДЕЩИ ЛИДЕРИ


Страци Кулински, Президент на Американския университет в България

Лидерите и качествата, които ги отличават, е широко дискутирана тема днес. Всеки има мнение по въпроса и съществуват множество академични теории. Безусловно, за да си лидер, трябва да има някой, който да те следва, независимо какво правиш. В Американския университет в България нашата цел и мисия е да образоваме бъдещи лидери, които да следват високи етични норми и да работят в демократична среда. Като мисия това присъства навсякъде, във всички области на нашата дейност – в образователната ни програма, в средата, в която студентите живеят и учат, както и във взаимоотношенията с нашите партньори, как се отнасяме с хората извън университета и обществеността като цяло.
Ние сме единственият университет в региона, в цяла Югоизточна Европа, организиран като място, където младите хора живеят и учат заедно и ценностите и начина на преподаване и общуване се развиват около няколко динамики: ние окуражаваме критичното мислене, насърчаваме нашите студенти и възпитаници да виждат света по свой начин, да изразяват своето становище, да формират собствено мнение, да отстояват своята позиция. Възпитаваме у тях уважение към различните гледни точки, култури, религии и философии. Тъй като при нас учат студенти от 43 държави, твърдя, че сме много успешен модел в това отношение.
...