Вход* * *

Търсим напористи и пробивни хора за набиране на реклами за списанието. 
50 % комисионна!
Повече подробности - тук.

---------------------------------

---------------------------------

Eдинственото у нас специализирано списание Ваш консултант по всички въпроси свързани с използването на европейските средства.

---------------------------------

 

 

 

 

---------------------------------

Jooble

Обяви за работа

---------------------------------

Списание „Човешки ресурси”

 

Повече подробности, пълна програма и заявка за участие ще намерите ТУК.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Брой 5/2016

    
 Брой 3-4/2016      Брой 5/2016


Брой 2/2016 

Брой 1/2016

Брой 10/2015

Брой 9/2015

Брой 7/2015

Брой 8/2015

altБрой 5/2015

 Брой 6/2015

altБрой 2/2015

 altБрой 3-4/2015

altБрой 10/2014

alt
Брой 1/2015 

Брой 8/2014Брой 8/2014

altБрой 9/2014 

altБрой 4/2014

altБрой 7/2014

altБрой 2/2014

alt
Брой 3/2014 

altБрой 10/2013

altБрой 1/2014 

altБрой 8/2013

altБрой 9/2013

alt
Брой 6/2013

altБрой 7/2013

alt
Брой 3/3013

altБрой 4-5/2013

alt
Брой 1/2013

alt
Брой 2/2013 

БРОЙ 6/2016

Образование и бизнес

С ПОГЛЕД КЪМ ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ


Доц. д-р Ганчо Попов, Ректор на „Национален български университет – трета възраст“

През последните години в България протичат процеси, които заставят бизнеса да се обърне към хората  от третата възраст.
Някои от определящите фактори за това са:
- пълзящата демографска катастрофа, при която в геометрична прогресия се увеличава относителния дял на хората в пенсионна възраст;
- емиграцията на научния и инженерно-технически персонал, който е в репродуктивна възраст, към богатите страни. Там те раждат децата си, деца с български ген и кръв, но за съжаление не с българско гражданство;
- на малкото деца родени в България богатите страни предлагат примамливи условия за образование, професионална и личностна реализация;
- десетки, а може би стотици хиляди млади българи още докато са на училищната и студентската скамейка получават предложения от емисари  на елитни училища, колежи и университети. Там по-голяма част от тях създават семейства и започват професионалната си кариера.
Тези деца, родени и отгледани у нас са загубени за България;
- Всевишният е щедър към българския народ, като е надарил децата ни с големи интелектуални възможности, които с трудолюбие и талант завоюват първи места на европейски и световни олимпиади по физика, математика, информационни технологии и т.н. Тази млада кръв на България, от интелектуален елит, след като е получил образованието си у нас напуска България с примамливи оферти от чуждестранни компании и университети.
Процесите на емиграция на елита на нацията и занапред ще бъдат един от основните проблеми пред обществото.
Всички посочени фактори за застаряване на нацията, за пълзящата демографска катастрофа ще засилват влиянието си, тъй като са породени от ниския стандарт на живот в България, на фона на факта, че богатите страни стават все по-богати, а бедните все по-бедни.
Занапред все повече като трудов ресурс за бизнеса ще се утвърждават хората от третата възраст. Това обстоятелство поставя на дневен ред проблема за изграждане на системи за актуализиране на техните знания, за преквалификация поради отпадане на някои професии и появата на нови такива.
Във всички страни по света за решаването на този проблем са създадени от десетки години университети трета възраст. Те предлагат организация, методи, методики и програми за получаване на актуални знания на хората от третата възраст, изисквани от бизнеса.
Първа бяла лястовица у нас в това отношение е създаденият неотдавна „Национален български университет – трета възраст“, като неправителствена организация в обществена полза.
...

МЛАДИТЕ СЕ НУЖДАЯТ ОТ КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И АДЕКВАТНА РАБОТА


Проф. д-р инж.Стефан Стефанов, декан на ФаГИДПМ

Проф. Стефанов, от какви кадри се нуждае нашето общество, съвременния бизнес?
В условията на глобализация съвременният бизнес се нуждае предимно от инженери, IT-специалисти и мениджъри, които да бъдат не само добри специалисти в своята област, но и да владеят освен английски и най-малко още един чужд език. На второ място поставям немския език. Без да проявявам нескромност мога да кажа, че точно такива кадри обучава Факултетът за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт (ФаГИОПМ) при Технически университет София.
Важна мисия на цялостното обучение във ФаГИОПМ се съдържа в думите на тогавашния федерален министър на външните работи на Германия Д-р Клаус Кинкел, който при посещението си през 1998 г. в ТУ-София заяви, че „… този факултет е най-големият образователен проект на Ф Р Германия в Източна Европа и е важна стъпка към интегрирането на Р България в Европейския Съюз. С такива млади хора България още сега може да влезе в ЕС“ (като имаше предвид студентите на Немския факултет).
...

МОН ТЪРСИ ЕФЕКТИВЕН ДИАЛОГ МЕЖДУ БИЗНЕСА  И ОБРАЗОВАНИЕТО

В приетата от Народното събрание Стратегия за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. и Плана за действие към нея е предвидено изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование. Предвидени са редица дейности и мерки, сред които: създаването на профил на компетентностите за всяка специалност, поощряването на диалога на висшите училища с бизнеса за съдържанието на обучението, целево финансиране на стратегически за страната направления (приоритетни професионални направления и защитени специалности, определени въз основа на приети критерии), финансиране на студентски стажове и практики по време на обучението и създаване на обща информационна мрежа на кариерни центрове.
...